Nová recenze od zákazníka

Vaše jméno, příjmení nebo přezdívka, bude uvedeno pod recenzí.
E-mailová adresa slouží k případnému kontatku, nikde se nezveřejňuje.
Místo kde byla provedena montáž zařízení (obec, město nebo okres). Bude uvedeno pod recenzí.
Zde prosím uveďte zkušenosti s naší firmou, průběh montáže, připomínky, ... Po schválení bude uvedeno v sekci recenze.
Můžete přiložit fotografie z montáže ve formátu jpg, jpeg nebo tiff.
Více souborů můžete vybrat přidržením klávesy Ctrl nebo Shift.

Zpracování osobních údajů

 1. Udělujete tímto souhlas firmě ADK Klima s.r.o., se sídlem Vážní 884, 500 03 Hradec Králové, IČ: 28813693 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje: jméno zákazníka, lokalita instalace, e-mailová adresa a text recenze.
 2. Jméno zákazníka a lokalita jsou nepovinné položky a pokud je vyplníte, budou zobrazeny na stránkách naší firmy spolu s Vaší recenzí. E-mailovou adresu je nutné zpracovat pouze za účelem případného kontaktu s Vámi a nebude zveřejněna. Tyto údaje budou Správcem zpracovány na dobu neurčitou.
 3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje Správce.
 4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
  1. Poskytovatel internetových stránek - Ing. Jiří Zahálka.
  2. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.
 5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.