Kotlíkové dotace 2021 - 2022

Příspěvek na výměnu zastaralého kotle mohou v krajských výzvách získat nízkopříjmové domácnosti, kterým pokryje až 95 % nákladů. Kraje budou vypisovat nové výzvy počátkem roku 2022. 

Kotlíková dotace se vztahuje na výměnu kotle na pevná paliva 1. a 2. emistní třídy. Podpra bude poskytována na instalace realizovné od 1.1.2021 ve výši 95 % ze způsobilých výdajů do maximální výše dotace. Výše podpory záleží na druhu kotle:

  • kotel na biomasu (min. energetická třída A+ a parametry podle nařízení komise č. 2015/1189) - 130 000  Kč.
  • elektrická a plynová tepelná čerpadla (min. energetická třída A+ a parametry podle nařízení Komise (EU) č. 813/2013) - 130 000 Kč.
  • plynový kondenzační kotel (min. energetická třída A a parametry podle nařízení Komise (EU) č. 813/2013) -  100 000 Kč .

  O kotlíkové dotace si mohou zažádat domácnosti s čistým příjmem, který nepřekročil v roce 2020 limit 170 900 korun (14 242 Kč na osobu a měsíc). Příjmy ostatních členů domácnosti, tedy osob bydlících společně se žadatelem, jsou průměrovány. Započítány budou jen běžné příjmy za rok 2020 – zdanitelné příjmy, důchody a vybrané typy dávek. Domácnosti, kde žijí jen důchodci se starobním důchodem nebo invalidním důchodem 3. stupně, mají na dotace nárok automaticky. U nezletilých dětí a studentů do 26 let žijící ve společné domácnosti s žadatelem se počítá nulový příjem.

Žadatel musí být vlastníkem nebo spoluvlastníkem nemovitosti, tedy rodinného nebo bytového domu, bytové jednotky nebo trvale obývaného rekreačního objektu.

Na jedné straně je investice do tepelného čerpadla a na druhé snížené provozní náklady. Pokud tyto náklady budeme u tepelného čerpadla každoročně postupně sčítat, tak během prvních pěti až deseti let se dostaneme na stejné náklady, jako u jiných zdrojů tepla a po této době už budou nižší. Přitom životnost kvalitních tepelných čerpadel je minimálně 15 let. A lze ji prodloužit pravidelným kvalitním servisem a správným zapojením do otopné soustavy. Zásadní je však výběrem vhodného tepelného čerpadla.

Další potřebné informace si můžete dohledat na stránkách Ministerstva životního prostředí  nebo stránkách Státního fondu životního prostředí.

 

Fotografie

Starý kotel na tuhá paliva Starý kotel na tuhá paliva Tepelné čerpadlo ESTIA Tepelné čerpadlo ESTIA- realizace Tepelné čerpadlo ESTIA- realizace