Vzduchotechnika

Průmyslová a technologická vzduchotechnika

Ať je již vzduchotechnika přímo součástí technologického – výrobního zařízení, podílí se na výrobním procesu anebo zajišťuje vhodné pracovní prostředí, je nezanedbatelným aspektem podílejícím se na výsledné kvalitě a ceně vyráběného produktu. Proto je třeba již od prvotního návrhu vzduchotechnického zařízení, pečlivě zvážit veškerá vstupní data, zvyklosti a podmínky provozovatele. Správně specifikovat a vyhodnotit tyto data však bývá pro zadavatele mnohdy velkým problémem. Zákazníkům proto nabízíme kompletní službu od počátečního návrhu, technické cenové studie, přes projekci, dodávku a montáž až po záruční i pozáruční servis. Během celého tohoto procesu dochází k optimalizaci díla. Výsledkem je pak kvalitní, spolehlivé a úsporné zařízení, které provozovateli pomáhá produkovat kvalitní a cenově dostupné výrobky.

Vzduchotechnika pro budovy administrativní, budovy občanské vybavenosti, obchodní centra …

Vzduchotechnika pro budovy tohoto typu musí především zajistit vhodné a příjemné prostředí ať již pro pracovníky či návštěvníky. Avšak náklady na její provoz jsou mnohdy příčinou přehnaného omezování činnosti zařízení až investice do tohoto zařízení postrádá smyslu. Zásadní a častou chybou je pohlížet na tuto vzduchotechniku jako na „nutné zlo“ pro úspěšnou kolaudaci budovy. Správné dimenzování této vzduchotechniky a pečlivý výběr jednotlivých částí Vám pak zajistí nejen příjemnou pohodu prostředí, ale i přijatelné provozní náklady.

Vzduchotechnika pro moderní rodinné domy

S příchodem moderních nízkoenergetických domů se stala malá větrací zařízení naprosto nezbytnou součástí těchto objektů. Je třeba si uvědomit, že stavební obálka těchto domů je navržena tak, že zásadně eliminuje jakoukoliv infiltraci čerstvého vzduchu do vnitřních prostor budovy. Průvzdušnost budovy je mnohem nižší, než tomu bylo u starších budov. Bez použití nuceného větrání, pak v těchto budovách bují plísně, její obyvatelé jsou nadměrně unavení, trpí bolestmi hlavy a dýchacími obtížemi. Aby zůstal nízkoenergetický dům při dostatečném provětrání stále nízkoenergetickým, je nezbytné použití kvalitní vzduchotechnické jednotky s vysoce účinným zpětným získáváním tepla z odváděného vzduchu. Správný návrh zařízení s optimálním množstvím vzduchu, pečlivý výběr zařízení a jeho kvalitní instalace je pro následný úsporný provoz naprosto klíčová.

Vzduchotechnika