Tepelná čerpadla a topení

Tepelná čerpadla VZDUCH – VZDUCH

Jedná se v podstatě o split systémy, tak jak je uvedeno v části klimatizace a chlazení. Teplo je odebíráno ze vzduchu venkovního a předáváno vzduchu vnitřnímu. Jedná se o nejjednodušší a mnohdy nejlevnější způsob vytápění pomocí tepelného čerpadla. Tyto aplikace jsou však vhodná pouze v některých případech. Např. pokud potřebujeme vytápět jen jednu, či několik místností v budově. Samostatnou kapitolou je použití systému vzduch-vzduch ve vzduchotechnických jednotkách. Taková řešení nám mnohdy ušetří nejenom investice do zařízení budovy (to když nemusíme pro jeden účel budovat několik navazujících systémů), ale zásadně pak zlevní provoz vzduchotechnických zařízení.

Tepelná čerpadla VZDUCH – VODA

V současné době asi nejpoužívanější aplikace tepelného čerpadla v rodinných domech. Teplo je odebíráno z venkovního vzduchu a předáváno do topné vody. Uvnitř budovy je pak zpravidla instalováno podlahové topení nebo klasická otopná tělesa. Tepelná čerpadla tohoto typu prodělala za několik posledních let enormní vývoj a dnes jsou schopna spolehlivě fungovat i při venkovních teplotách hluboko pod bodem mrazu. Výhodou je především snadnější instalace a výrazně menší investiční náklady, než je tomu u čerpadel země-voda, voda-voda. Nevýhodou pak jejich proměnlivá účinnost závislá na venkovních klimatických podmínkách.

Tepelná čerpadla ZEMĚ – VODA

Teplo je odebíráno ze zeminy a předáváno do topné vody. Ať se již jedná o zemní vrt či o zemní kolektor je instalace proti výše uvedenému typu mnohem problematičtější a v některých případech není ani možno tyto zemní práce provést. Investice do takovýchto zařízení je pak též také řádově vyšší. Nezanedbatelnou výhodou těchto systémů je však jejich vysoká a stálá účinnost a tím samozřejmě i nejmenší spotřeba el. energie.

Tepelná čerpadla a topení